Aktuální nabídka našich divadelních inscenací pro děti a mládež
Divadelní centrum - profesionální nestátní divadlo

John and Mary

John and Mary

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami pro žáky I. stupňe ZŠ

A New Beginning

A New Beginning

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenty SŠ

Little Red Riding Hood

Little Red Riding Hood

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami pro žáky I. stupňe ZŠ

Peter Black

Peter Black

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenty SŠ

Bold rabbit

Bold rabbit

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami pro žáky I. stupňe ZŠ

Offline

Offline

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenty SŠ


Projekt 4 ŽIVLY

 

V dnešním světě, který čelí stále rostoucím environmentálním výzvám a klimatickým změnám, je nezbytné věnovat pozornost environmentální výchově a vzdělávání a budovat zodpovědnost za životní prostředí. Projekt 4 ŽIVLY vznikl z vnitřní potřeby reagovat na aktuální situaci a přibližuje environmentální témata prostřednictvím čtyř základních elementů přírody - voda, vzduch, země a oheň - zpracovaných do divadelní inscenace, vzdělávací enviro aplikace a metodické příručky.

 

Více informací dostupných na https://elementy.app