Pripravujeme...

John and Mary

Činoherní anglicko – české divadelní představení koncipované jako inscenovaná učební pomůcka

V jednotlivých částech známého pohádkového příběhu jsme vytvořili aktuální a svěže působící scénky ze života dvou sourozenců. Právě harmonický sourozenecký vztah, překonávající jakékoli nástrahy a překážky je jedním z ústředních témat naší pohádky.

V netradičním příběhu jsou prostřednictvím dvou hlavních hrdinů do divadelního jazyka přetransformována témata jako úcta k rodičům, přirozená ochrana přírody, schopnost orientovat se v přírodě bez jakýchkoli technických vymožeností či úcta ke starším.

Jazyková úroveň je svojí gramatickou a komunikační náročností nastavena tak, aby i nejmladší žáci úspěšně zdolali výzvu, kterou pohádka v anglicko-českém jazyku představuje a zažili používání anglického jazyka v atraktivní jevištní podobě. Jsme přesvědčeni, že hra v nich posílí sebejistotu a vytvoří pozitivní vztah ke studiu anglického jazyka.

S dostatečným časovým předstihem dodáváme vyučujícím pracovní materiály ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení, které ocení vyučující i žáci.

Cílem představení je atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat znalost cudzího jazyka, motivovat k dalšímu rozvíjení jazykových schopností u dětí, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek.

Vzhledem k tomu, že našim zkušeným hercům se velmi úspěšně daří publikum zaujmout a udržet pozornost až do konce, nedoporučujeme vybírat ročníky nebo jednotlivé žáky na základě jazykové zdatnosti, ale sepíše s ohledem na to, že jim chceme anglický jazyk přiblížit v atraktivní divadelní formě a pomoci jim překonat případné zábrany.

 

Zaměření představení: 

Príklady použité slovní zásoby: brother, sister, forest, meadow, mug, strawberry, tree, evening, light, moon, gingerbread, gingerbread house, roof, door, old witch, wind, hand, shed, sad, food, cake, finger, smart, stick (little piece of wood), thin, wood, fire, shovel, oven, idea.

Slovesa: find, walk, collect, get dark, get lost, look around, shine, break off, taste,show, close, catch, cook, feed, want, fatten, burn, sit, hold, push, scream, run.

Slovesné casy: present simple, present continuous

  

 Doba trvání představení je přibližně 55 minut 

 

 

Pracovní materiály

Vypracované podle školních osnov ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení. Pomocí nich se žáci připraví na slovní zásobu a fráze, které je v představení čekají a dají se využít pro získání zpětné vazby a komunikaci ve vyučovacích hodinách po představení.

Materiály ke stažení

Reference

1/2

Tvůrci a obsazení:

Réžie: Tomáš Hudcovič

Kostýmy: Katarína Hajduková

Výprava: Von Dubravay

Dramaturgia: Michaela Hriňová

Hudba: Róbert Mankovecký

Jazyková úprava: Andrej Agricola

Obsazení: Milan Oravec/Lukáš Krejči/Karel Vondrášek, Johnny Horák/Lukáš Baroš/Karel Vondrášek, Dana Jaceková/Hana Jagošová/Elena Trčková

 

Manažer pro prodej inscenace:

 Ing. Lenka Čačková
 576 130 321
 lenka@divadelnicentrum.cz

Mohlo by vás zajímat:

Offline

Offline

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenty SŠ

Bold rabbit

Bold rabbit

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami pro žáky I. stupňe ZŠ