Bold Rabbit
Činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami, inscenovaná jako učební pomůcka pro začátečníky

Putování malého zajíčka světem provází touha poznat nové věci, touha proslavit se a něco opravdu velkého dokázat.Paradoxem pohádky je skutečnost, že zajíček, ačkoli smělý a odvážný, je vlastně anti-hrdinou. Neposlechne otcovu radu, že zajíci mají chodit po takových chodníčcích, po kterých chodí lidé, oklame vránu i psy, vystraší lidi ve městě, okrade zbojníky. První, co si za ukradené peníze koupí, je krásný oblek a nové auto. I navzdory těmto skutečnostem, je zajíček hrdinou pozitivním a především si okamžitě získá dětského diváka.

Naše divadelní nastudování  je ozvláštněné výraznou hudební složkou, v inscenaci jsou veselé písničky, které rámcují a dotváří jednotlivé výstupy.

Díky členění na kratičké epizody přináší divadelní adaptace Smělého zajíčka dětskému divákovi vždy nové podněty a vjemy a je proto vhodná i pro nejmenší diváky.

Edukativnost našeho projektu podtrhuje i netradiční anglicko-české nastudování, kde základní dějové a obsahové informace, názvy postav i části písniček interpretujeme v jednoduché angličtině srozumitelné i začátečníkům, složitější anglické vazby interpretujeme dvojjazyčně a nejnáročnější části děje zůstávají v českém jazyce.

Zaměření představení:

Slovesné časy:
present simple, present continuous, past simple

Předložky:
in, to, under, next to, on, for, at, down, up,

Fráze:

What are you thinking about?
I’m very surprised.
I need some advice, my friend.
What are you doing here?
Hold on!
That’s right!
Are you sure?
What do you want to buy?
Let’s run!

Pracovní materiály

S dostatečným časovým předstihem dodáváme vyučujícím pracovní materiály ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení, které jsou vypracované podle školních osnov. Pomocí nich se žáci připraví na slovní zásobu a fráze, které je v představení čekají a dají se využít pro získání zpětné vazby a komunikaci ve vyučovacích hodinách po představení.

Materiály ke stažení

 Písničky ke stažení

Manažer pro prodej inscenace:

 Ing. Lenka Čačková
 576 130 321
 lenka@divadelnicentrum.cz

Ing. Enki Hogh
 576 130 123
zlin@divadelnicentrum.cz

Video


 Doba trvání představení je přibližně 60 minut

Reference

1/3

Tvůrci a obsazení:

Text, hudba a režie: Róbert Mankovecký

Preklad a jazyková spolupráca: Stephanie Staffen

Výprava: Von Dubravay

Obsazení:

Natália Golovchenko, Kristýna Hulcová, Lukáš Krejčí, Marián Chalány, Jakub Spišák, Milan Oravec 

Mohlo by vás zajímat:

Jack and Joe

Jack and Joe

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenti SŠ

Silly Bear

Silly Bear

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami pro žáky I. stupňe ZŠ

Last wish

Last wish

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenti SŠ

Lazy Goat

Lazy Goat

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami pro žáky I. stupňe ZŠ

The Onlines

The Onlines

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenti SŠ

Bold rabbit

Bold rabbit

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami pro žáky I. stupňe ZŠ