Bold Rabbit

Činoherní anglicko - česká pohádka s písničkami, inscenovaná jako učební pomůcka pro začátečníky

 

Putování malého zajíčka světem provází touha poznat nové věci, touha proslavit se a něco opravdu velkého dokázat.Paradoxem pohádky je skutečnost, že zajíček, ačkoli smělý a odvážný, je vlastně anti-hrdinou. Neposlechne otcovu radu, že zajíci mají chodit po takových chodníčcích, po kterých chodí lidé, oklame vránu i psy, vystraší lidi ve městě, okrade zbojníky. První, co si za ukradené peníze koupí, je krásný oblek a nové auto. I navzdory těmto skutečnostem, je zajíček hrdinou pozitivním a především si okamžitě získá dětského diváka.

Naše divadelní nastudování  je ozvláštněné výraznou hudební složkou, v inscenaci jsou veselé písničky, které rámcují a dotváří jednotlivé výstupy.

Díky členění na kratičké epizody přináší divadelní adaptace Smělého zajíčka dětskému divákovi vždy nové podněty a vjemy a je proto vhodná i pro nejmenší diváky.

Edukativnost našeho projektu podtrhuje i netradiční anglicko-české nastudování, kde základní dějové a obsahové informace, názvy postav i části písniček interpretujeme v jednoduché angličtině srozumitelné i začátečníkům, složitější anglické vazby interpretujeme dvojjazyčně a nejnáročnější části děje zůstávají v českém jazyce.

  

 

Zaměření představení:

Fráze:

What are you thinking about?
I’m very surprised. 
I need some advice, my friend. 
What are you doing here? 
Hold on! 
That’s right! 
Are you sure? 
What do you want to buy? 
Let’s run!

Slovesné časy:

present simple, present continuous, past simple

 

Předložky: 

in, to, under, next to, on, for, at, down, up,

 

 Doba trvání představení je přibližně 60 minut

 

 

 

 

 

Pracovní materiály

S dostatečným časovým předstihem dodáváme vyučujícím pracovní materiály ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení, které jsou vypracované podle školních osnov. Pomocí nich se žáci připraví na slovní zásobu a fráze, které je v představení čekají a dají se využít pro získání zpětné vazby a komunikaci ve vyučovacích hodinách po představení.

 

Materiály ke stažení

Písničky ke stažení

Reference

1/4

Tvůrci a obsazení:

Text, hudba a režie: Róbert Mankovecký

Preklad a jazyková spolupráca: Stephanie Staffen

Výprava: Von Dubravay

Obsazení: Milan Oravec/Karel Vondrášek/Ján Horák,

Lucie Hrochová/Dana Jaceková/Anna Řeháková

 

Manažer pro prodej inscenace:

 Ing. Lenka Čačková
 576 130 321
 lenka@divadelnicentrum.cz

 

Mohlo by vás zajímat:

Offline

Offline

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenty SŠ

Peter Black

Peter Black

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenty SŠ