Peter Black

Činoherní anglicko – české divadelní představení koncipované jako inscenovaná učební pomůcka

Název divadelní hry připomínající v českém překladu hru Černý Petr není náhoda. Rozhodli jsme se rozehrát příběh člověka, který v průběhu jednoho dne přišel doslova a do písmene o všechno. Jeho opětovný start od nuly je motivovaný základními lidskými potřebami, jako jsou spánek, jídlo, teplo, práce, přátelé a rodina. I naproti tomu, že příběh, kde se člověku změní život ze dne na den může působit absurdně, snažíme se dané téma rozehrát s dostatečným humorem, nadhledem a reálnou optikou.                                                 

Mladý divák zažije používání anglického jazyka v atraktivní jevištní podobě. Postavy, které se v inscenaci objeví, tvoří svým naturelem, jazykem a vizáží pestrou paletu typů a charakterů, které určitě zaujmou školou povinného diváka.

Dialogy mezi jednotlivými postavami jsou založené na velmi srozumitelných zápletkách a tomu přiměřeně odpovídá i náročnost anglického jazyka. Anglický text tvoří většinu mluveného textu a je rozdělený do několika příběhových částí, ve kterých se představí postavy s výrazným dramatickým nábojem, pestrou výslovností a náležitým akcentem. V českém jazyce odezní dějové resumé právě
odehrané části se stručným naznačením dalšího vývoje příběhu. Tato inscenační intermezza se osvědčila jako záchytné body pro mladší a méně zdatné angličtináře.

Při přípravě scénáře jsme spolupracovali s pedagogy anglického jazyka tak, aby byl vědomostně přimeřený dané věkové kategorii. Slangové výrazy a fráze byly konzultované s anglickými lektory.                                                

Cílem představení v anglickém jazyce je atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat si vědomosti z cizího jazyka a získat schopnost bezprostřední interakci. Divadelní hra v anglickém jazyce je forma komunikace, podobná metodě cvičení ve dvojici nebo skupinách, která má žáky zabavit a umožnit jim zdravé sebehodnocení. Diváci si při sledovaní představení můžou v praxi ověřit své znalosti z anglického jazyka.

Jazyková úroveň je nastavená svou jazykovou a komunikační náročností tak, aby diváci úspěšně zdolali výzvu, kterou divadelní hra v anglickém jazyce určitě je. Jsme přesvědčeni, že hra v nich posílí sebejistotu a vytvoří pozitivní vztah ke studiu anglického jazyka.

 

Zaměření představení: 

   • Jednoduchý a průběhový přítomný čas
   • Jednoduchý minulý čas
   • Budoucí čas
   • Předpřítomný čas (ever, never)
   • Trpný rod
   • Modální slovesa v minulém a budoucím čase
   • Frázová slovesa 

 

 

 Doba trvání představení je přibližně 60 minut 

   

 

 

 

 

Pracovní materiály

Vypracované podle školních osnov ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení. Pomocí nich se žáci připraví na slovní zásobu a fráze, které je v představení čekají a dají se využít pro získání zpětné vazby a komunikaci ve vyučovacích hodinách po představení.

Materiály ke staženi - Střední škola

Materiály ke stažení - Základní škola

Reference

1/5

Tvůrci a obsazení:

Réžie: Tomáš Hudcovič

Kostýmy: Katarína  Hajduková

Výprava: Von Dubravay

Jazyková úprava: Andrej Agricola

Obsazení: Milan Oravec/Karel Vondrášek/Johnny Horák,

Lucie Hrochová/Dana Jaceková/Anna Řeháková, Hana

Jagošová

 

Manažer pro prodej inscenace:

 Ing. Lenka Čačková
 576 130 321
 lenka@divadelnicentrum.cz

 

Mohlo by vás zajímat:

Offline

Offline

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenty SŠ

Bold rabbit

Bold rabbit

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami pro žáky I. stupňe ZŠ