A New Beginning
Peter Black 2

Činoherní anglicko – české divadelní představení koncipované jako inscenovaná učební pomůcka

Inscenace Peter Blac 2 s potitulem "A New beginning" formálně a inscenacně přímo navazuje na náš úspěšný titul Peter Black. Obsahově jsme se tentokrát rozhodli rozehrát téma, které se bezprostředně dotýká nás všech a dříve či později s ním budeme v různých podobách konfrontováni všichni. Hledání správného zaměstnání, je podle nás natolik dobrodružný fenomén, že si zaslouží jevištní zpracování. Peter Black jako člověk z ulice, začíná svou novou cestu za prací. Prochází sérií profesí a prací, při kterých podstupuje zkoušky vlastní osobnosti a vlastních možností.

Vědomostní předpoklady, fyzická omezení, zodpovědnost, lehkovážnost, strach, prátelství, disciplína, odvaha, zvyk, náhoda a možná i láska. To jsou jen některé z faktoru, které mohou mít zásadní vliv na výběr správného zaměstnání a proto se objeví i v naším příběhu. Šest různých profesí, anglický projev s použitím atraktivních dialektu, variabilní scéna, dynamická hudební koláž a expresivní herectvo, to vše přináší náš nový titul A New Beginning / Peter Black 2.

Jazyková úroveň je nastavená svou jazykovou a komunikační náročností tak, aby diváci úspěšně zdolali výzvu, kterou divadelní hra v anglickém jazyku určitě je. Jsme přesvědčeni, že divadlo v nich posílí sebejistotu a vytvoří pozitivní vztah ke studiu anglického jazyka.

Dialogy mezi jednotlivými postavami jsou založeny na velmi srozumitelných zápletkách a tomu primereně odpovídá i náročnost anglického jazyka.

V českém jazyku odezní dějové resumé právě odehrané části se stručným naznačením dalšího vývoje příběhu. Tato inscenační intermezza se osvědčila jako záchytné body pro mladší a méně zdatné angličtináře.

Při přípravě scenáře jsme spolupracovali s pedagogy anglického jazyka tak, aby byl vědomostně přiměřený dané věkové kategorii. Slangové výrazy a fráze byly konzultovány s anglickými lektory.

 

Zaměření představení: 

 • Přítomný čas – jednoduchý a průběhový
 • Minulý čas – jednoduchý a průběhový
 • Budoucí čas
 • Předpřítomný čas – jednoduchý a průběhový
 • Podmínkové věty
 • Trpný rod
 • Frázová slovesa
 • Přídavná jména a příslovky
 • Sloveso To be
 • Členy – neurčitý a určitý
 • Tvoření otázek
 • Přivlastnovací zájmena
 • Předložky a číslovky
 • Have got – tvoření otázky a záporu
 • Modální sloveso can / can't
 • Vazba there is / there are

 

 

 Doba trvání představení je přibližně 60 minut 

Pracovní materiály

Vypracované podle školních osnov ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení. Pomocí nich se žáci připraví na slovní zásobu a fráze, které je v představení čekají a dají se využít pro získání zpětné vazby a komunikaci ve vyučovacích hodinách po představení.

Materiály ke staženi - Střední škola

Materiály ke stažení - Základní škola

Reference

1/3

Tvůrci a obsazení:

Réžie: Tomáš Hudcovič

Kostýmy: Katarína Hajduková

Výprava: Von Dubravay

Jazyková úprava: Andrej Agricola

Obsazení: Milan Oravec/Lukáš Krejči/Karel Vondrášek, Johnny Horák/Lukáš Baroš/Karel Vondrášek, Dana Jaceková/Hana Jagošová/Elena Trčková

 

Manažer pro prodej inscenace:

 Ing. Lenka Čačková
 576 130 321
 lenka@divadelnicentrum.cz

Mohlo by vás zajímat:

John and Mary

John and Mary

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami pro žáky I. stupňe ZŠ