Little Red Riding Hood

Činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami, inscenovaná jako učební pomůcka pro začátečníky

Náš příběh začíná netradičně - Červené Karkulce se nechce jít do školy, protože právě dnes píšou tu nejtěžší písemku. Vymyslí si, že musí jít na návštevu k nemocné babičce. O tom, kolik starostí přinese jedna hloupá, zbytečná lež, a o tom, že za školu se opravdu chodit nemá, se dozvíme v našem příběhu.

Červená Karkulka je pohádkový příběh, který v českém znění známe v mnohých prozaických i dramatických podobách. Neexistuje dítě, které by příběh o Červené Karkulce, vlkovi a babičce neznalo. Proto i v anglické verzi této pohádky, jakmile žáci něco přeslechnou, dokážou se bez problémů zapojit do děje. Zpracování v hravé, nápadité a moderní podobě, s jemnou dávkou mravního ponaučení, je podpořené veselými písničkami.

Úsilí tvůrců - lehkou a hravou formou obohatit hodiny anglického jazyka, plní pohádka do posledního puntíku. Použitá slovní zásoba, jednoduchý přítomný a průběhový čas umožňují využít vědomosti žáků - začátečníků (většinou 3. - 5. ročníku) nabyté v prvních letech výuky cizího jazyka.   

Cílem představení je atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat si vědomosti z cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň mít jedinečný umělecký zážitek z činoherní pohádky v cizím jazyce.   

Jazyková úroveň je nastavená tak, aby diváci úspěšně zdolali výzvu, kterou divadelní pohádka v anglickém jazyce určitě je a zažili používání anglického jazyka v atraktivní jevištní podobě. Jsme přesvědčení, že hra v nich zesílí sebejistotu a vytvoří pozitivní vztah k dalšímu studiu anglického jazyka.                              

Edukativnost našeho projektu podtrhuje i netradiční česko-anglické nastudování. Část děje interpretujeme v jednoduché angličtině. Na základě dějové i obsahové informace, názvů postav a části písníček porozumí i začátečník. Složitější anglické vazby jsou interpretovány dvojjazyčně a nejnáročnější části příběhu zůstávají v českém jazyce.

 

Zaměření představení

Slovní zásoba: cap, wood, wolf, granddaughter, grandmother, hunter, hungry, bed, bad, belly, fairy tale, light, dark, torch, long, hand basket, sick, meadow, corner, idea, swallow, something, beautiful, boy, little, ill, sunglasses, ears, eyes, teeth, eat, world, sad, nurse, greedy, cook, washing

Slovesné časy:
present simple a present continuous

Slovesa: 
can, help, sleep, must, come, wake up, walk, meet, want, know, remember, try, tell, visit, hide, knit

Predložky:
in, to, under, next to, on, for, at

 

 

Doba trvání představení je přibližně 60 minut

 

 

 

 

 

 

Pracovní materiály

Pracovní materiály ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení jsou vypracované podle školních osnov. Pomocí nich se žáci připraví na slovní zásobu a fráze, které je v představení čekají a dají se využít pro získání zpětné vazby a komunikaci ve vyučovacích hodinách po představení.

 

Materiály ke stažení 

Reference

1/5

Tvůrci a obsazení:

Text, hudba a režie: Róbert Mankovecký

Preklad a jazyková spolupráca: Stephanie Staffen

Výprava: Von Dubravay

Obsazení: Milan Oravec/Karel Vondrášek/Johnny Horák,

Lucie Hrochová/Dana Jaceková/Anna Řeháková,Hana

Jagošová

 

 

Manažer pro prodej inscenace:

 Ing. Lenka Čačková
 576 130 321
 lenka@divadelnicentrum.cz

 

Mohlo by vás zajímat:

Offline

Offline

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenty SŠ

Bold rabbit

Bold rabbit

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami pro žáky I. stupňe ZŠ

Peter Black

Peter Black

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenty SŠ