A Silly Bear
Činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami, inscenovaná jako učební pomůcka pro začátečníky

Jevištní adaptace bulharské pohádky o hloupém medvědovi a chytrém farmáři vychází z jednoduché anekdoty, kde hloupý, hladový medvěd a šikovný farmář spolu každoročně hospodaří a samozřejmě vyhraje ten moudřejší a šikovnější. Naše divadelní nastudování pohádky je ozvláštněné výraznou hudební složkou, v inscenaci jsou veselé anglicko - české písničky, které rámcují jednotlivé výstupy.

Pohádka je plná vtipu, slovní i situační komiky a díky jednoduché struktuře je vděčným titulem pro dvojjazyčné divadelní zpracování. Při něm jsme využili základů anglického jazyka a nejmladší diváky konfrontujeme s jednoduchými běžnými frázemi, širokou paletou slovní zásoby a slovesnými časy, které znají z hodin angličtiny.

Edukativnost našeho projektu podtrhuje i netradiční jazykové nastudování, kde základní dějové a obsahové informace, názvy postav i části písniček interpretujeme v jednoduché angličtině srozumitelné začátečníkům, složitější vazby interpretujeme dvojjazyčně a nejnáročnější části děje zůstávají v češtině.
Vzhledem k tomu, že našim zkušeným hercům se velmi úspěšně daří publikum zaujmout a udržet pozornost až do konce, nedoporučujeme vybírat ročníky nebo jednotlivé žáky na základě jazykové zdatnosti, ale spíše s ohledem na to, že jim chceme anglický jazyk přiblížit v atraktivní divadelní formě a pomoci jim překonat případné zábrany. S dostatečným časovým

Cílem představení v anglickém jazyce je atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek.

Zaměrení představení

Slovní zásoba:
spring, autumn, winter, nature, hunter, food, supplies, wheat, potatoes, seeding machine, roots, fur, responsibility, consequences, blister, sack, to mow, to sow, to plough, to grow, to harvest, to plant, to sleep, to load, to promise, to split up, to cheat on, to remember, to regenerate, scary, hungry, probably, exactly …

Slovesné časy:
present simple, present continuous, past simple, past continuous, future simple

Předložky:
on, in, at, up, down, in front, in back, inside, top, bottom

Pracovní materiály

S dostatečným časovým předstihem dodáváme vyučujícím pracovní materiály ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení, které jsou vypracované podle školních osnov. Pomocí nich se žáci připraví na slovní zásobu a fráze, které je v představení čekají a dají se využít pro získání zpětné vazby a komunikaci ve vyučovacích hodinách po představení.

Materiály ke stažení

Písničky ke stažení

Manažer pro prodej inscenace:

 Ing. Lenka Čačková
 576 130 321
 lenka@divadelnicentrum.cz

Video

 

 Doba trvání představení je přibližně 60 minut

Reference

1/6

Tvůrci a obsazení:

Scénař, hudba, režie: Róbert Mankovecký

Kostýmy: Katarína Hajduková

Výprava: Von Dubravay a Pavol Húšťava

Obsazení:

Milada Vyhnálková, Kristýna Hulcová, Lukáš Krejčí, Marián Chalány, Jakub Spišák, Jakub Koudela, Lukáš Černoch,

Lukáš Karásek, Milan Oravec, Ondra Dvořák, Anežka Hessová, Petra Schovánková

Mohlo by vás zajímat:

Offline

Offline

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenty SŠ

Bold rabbit

Bold rabbit

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami pro žáky I. stupňe ZŠ