Jack & Joe
Činoherní anglicko – české divadelní představení, koncipované jako inscenovaná učební pomůcka

Rádi bychom Vám představili jednovaječná dvojčata Jacka a Joea v divadelním představení, které je koncipované jako inscenovaná učební pomůcka. Ze zdánlivě neškodné situace vživotě dvou bratrů se před Vašima očima odehraje vtipný příběh nabitý akcí, ve kterém půjde o záchranu života i se všemi peripetiemi, které stím mohou souviset. Velké množství divadelních postav, charakterizujících život v USA, dodává naší divadelní hře dynamiku a nečekané zvraty událostí mladého diváka vtáhnou přímo do děje.

Každá zpostav, která se objeví na jevišti má svá vizuální a charakterová specifika a jiný jazykový projev. Včeském jazyce zazní pouze dějové resumé právě odehrané části a následně stručně naznačí další vývoj příběhu. Tyto inscenační intermezza jsou osvědčenými záchytnými body pro mladší a méně zdatné angličtináře.

Jazyková úroveň je nastavená tak, aby diváci úspěšné zvládli výzvu, kterou divadelní představeni v anglickém jazyce určitě je. Dialogy mezi postavami jsou založené na srozumitelných zápletkách a tomu přiměřeně odpovídá i náročnost anglického jazyka.

Při přípravě scénáře jsme spolupracovali s pedagogy anglického jazyka tak, aby byl vědomostně přiměřený dané věkové skupině. Slangové výrazy a fráze vždy konzultujeme s anglickými lektory.

Po určení ročníků, které půjdou na představení, Vám doporučujeme už neprovádět mezi žáky výběr podle jejich vědomostí. Nejde o to, abyste vzali na představení studenty pouze jazykově zdatné, ale i takové žáky, kterým cizí jazyk chcete přiblížit a pomocí jim překonat případné zábrany. Našim zkušeným profesionálním hercům se doposud vždy podařilo publikum zaujmout a udržet pozornost až do konce.

Představení maximálně využívá slovní zásobu a fráze, s kterými se studenti mohou setkat v reálném životě.

Zameranie predstavenia

 • Jednoduchý a priebehový prítomný čas
 • Jednoduchý a priebehový minulý čas
 • Budúci čas
 • Predprítomný čas: ever, never, since, for
 • Slovesá: can, could, will be, able to, must, have to, don't have to, should, shouldn't, would, wouldn't
 • Been / gone
 • Prvá a druhá podmienka
 • Číslovky
 • Prídavné mená – stupňovanie, opozitá
 • Zámená – which, who, that
 • Jednoduché frázové slovesá
 • Question tags: a few/a little, much/many
 • Used to

Pracovní materiály

S dostatečným časovým předstihem dodáváme vyučujícím pracovní materiály ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení, které jsou vypracované podle školních osnov. Pomocí nich se žáci připraví na slovní zásobu a fráze, které je v představení čekají a dají se využít pro získání zpětné vazby a komunikaci ve vyučovacích hodinách po představení.

 

Materiály ke stažení - Střední škola

Materiály ke stažení - Základní škola

Manažer pro prodej inscenace:

 Ing. Lenka Čačková
 576 130 321
 lenka@divadelnicentrum.cz

Video

 

 Doba trvání představení je přibližně 60 minut

Reference

1/3

Tvůrci a obsazení:

Scénař, režie: Tomáš Hudcovič

Překlad a jazyková úprava: Klaudia Tabačková, Juraj Tabaček

Kostýmy: Katarína Hajduková

Výprava: Pavol Húšťava

Obsazení:

Milada Vyhnálková, Kristýna Hulcová, Lukáš Krejčí, Marián Chalány, Jakub Spišák, Jakub Koudela, Lukáš Černoch,

Lukáš Karásek, Milan Oravec, Ondra Dvořák, Anežka Hessová, Petra Schovánková

Mohlo by vás zajímat:

Offline

Offline

činoherní anglicko – české divadelní představení pro žáky II. stupňe ZŠ a studenty SŠ

Bold rabbit

Bold rabbit

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami pro žáky I. stupňe ZŠ