The Onlines

Činoherní anglicko – české divadelní představení, koncipované jako inscenovaná učební pomůcka.

Náš hrdina Miloš žije s mámou. Máma má Miloše ráda. Miloš má rád mámu, svého psa a Zuzku, která mu lajkla status. Ale něco v jeho životě je nanic a Miloš musí přijít na to, co to je... Naše inscenace v anglickém jazyce je o světě, ve kterém není všechno tak, jak vypadá, o lajcích, smajlících, o přikrášlené realitě a o tom, že hledat štěstí ve virtuálním prostoru je jako hledat smysl života v hromadě špinavých ponožek. Příběh o Milošovi, Zuzce a Vladovi, o lákavém tajemném hlase, o představách a skutečnosti. On, ona, oni – online vždy a všude. Existuje ještě vůbec život offline? A odváží se Miloš oslovit Zuzku?

Divadelní zpracování tohoto tématu bude jistě výzvou pro žáky anglického jazyka.

Při přípravě scénáře jsme, jako vždy, spolupracovaly i s pedagogy anglického jazyka tak, abychom dokázali naplno využít obsah školních osnov a pro žáky připravili srozumitelný a příjemný divadelní zážitek. Představení maximálně využívá slovní zásoby a frází, se kterými se studenti mohou setkat v reálném životě.

Samozřejmostí zůstává dodání pracovních materiálů ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení k představení, díky nimž se žáci mohou předem připravit na slovní zásobu a fráze, které je čekají. Tyto materiály zároveň zajistí zpětnou vazbu po představení.

Délka představení je přibližně 60 minut.

Představení je zaměřeno zvláště na:
Slovesné časy: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, past perfect, future tenses
Jiné gramatické jevy: conditional sentences, passive voice, phrasal verbs, prepositions of time & place

 

text a režie: ŠIMON SPIŠÁK
dramaturgie: MARTINA MAŠLÁROVÁ
preklad a jazyková spolupráca: STEPHANIE STAFFEN
výprava: VON DUBRAVAY
kostýmy: DÁŠA KRIŠTOFOVIČOVÁ