Lazy goat

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami, inscenovaná jako učební pomůcka pro začátečníky

Materiály ke stažení

Pohádka o namyšlené a drzé koze je předlohou volné divadelní adaptace, v níž kozu nejdříve sedlák vyžene ze dvora, protože
nechce pracovat tak jako ostatní zvířátka, a po útěku do lesa pak obsadí liščí domeček a nechce z něj ven. Liška kozu nikdy
v životě neviděla a myslí si, že je to čert. O pomoc prosí bázlivého vlka, potom hloupého medvěda, ale ani ti si s kozou nevědí
rady. Nakonec kozu vyžene maličký ježek, který se kozy nebojí a bodliny má ostřejší než koza rohy.
Pohádka využívá principu jistého mravního poselství klasických bajek. Zvířata jsou příklady modelových lidských vlastností,
samozřejmě v hravé a komické hyperbolizaci. Právě upozorňování na negativní vlastnosti – strach z nepoznaného, lenost,
nechuť pracovat, namyšlenost jsou hlavními edukačními cíli divadelní pohádky. Komediální až groteskní divadelní forma spolu
s veselými anglicko-českými písničkami rámcujícími jednotlivé situace zajišťují pohádce plynulé tempo a snadné přijetí i těmi
nejmenšími dětskými diváky.
Cílem anglicko-české pohádky, je lehkou a hravou formou i za pomoci veselých písniček obohatit hodiny anglického jazyka
a motivovat k dalšímu rozvíjení jazykových schopností u dětí.
Naše divadelní nastudování pohádky je ozvláštněné výraznou hudební složkou, v inscenaci jsou
veselé anglicko-české písničky, které rámcují jednotlivé výstupy.

Pohádka o namyšlené a drzé koze je předlohou volné divadelní adaptace, v níž kozu nejdříve sedlák vyžene ze dvora, protože nechce pracovat tak jako ostatní zvířátka, a po útěku do lesa pak obsadí liščí domeček a nechce z něj ven. Liška kozu nikdy v životě neviděla a myslí si, že je to čert. O pomoc prosí bázlivého vlka, potom hloupého medvěda, ale ani ti si s kozou nevědí rady. Nakonec kozu vyžene maličký ježek, který se kozy nebojí a bodliny má ostřejší než koza rohy. Pohádka využívá principu jistého mravního poselství klasických bajek. Zvířata jsou příklady modelových lidských vlastností, samozřejmě v hravé a komické hyperbolizaci. Právě upozorňování na negativní vlastnosti – strach z nepoznaného, lenost, nechuť pracovat, namyšlenost jsou hlavními edukačními cíli divadelní pohádky. Komediální až groteskní divadelní forma spolu s veselými anglicko-českými písničkami rámcujícími jednotlivé situace zajišťují pohádce plynulé tempo a snadné přijetí i těmi nejmenšími dětskými diváky. Cílem anglicko-české pohádky, je lehkou a hravou formou i za pomoci veselých písniček obohatit hodiny anglického jazyka a motivovat k dalšímu rozvíjení jazykových schopností u dětí. Naše divadelní nastudování pohádky je ozvláštněné výraznou hudební složkou, v inscenaci jsou veselé anglicko-české písničky, které rámcují jednotlivé výstupy.

 

Materiály ke stažení

3_google-drive-download-button

Délka představení je přibližně 55 minut.

Více info

Vzhledem k tomu, že našim zkušeným hercům se velmi úspěšně daří publikum zaujmout a udržet pozornost až do konce, nedoporučujeme vybírat ročníky nebo jednotlivé žáky na základě jazykové zdatnosti, ale spíše s ohledem na to, že jim chceme anglický jazyk přiblížit v atraktivní divadelní formě a pomoci jim překonat případné zábrany. S dostatečným časovým

S dostatečným časovým předstihem dodáváme pracovní materiály ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení, které ocení vyučující i žáci. Cvičení jsou vypracována podle školních osnov. S jejich pomocí si žáci připraví slovní zásobu a fráze, které je v představení čekají.

Cílem představení v anglickém jazyce je atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek.

Představení je zaměřené zejména na:

Přítomné časy (present simple, present continous) Past simple Slovesa – can, make, eat, run, catch, help

Číslovky

Přídavná jména

Jednoduché běžné fráze

Představení vyřizuje:

Ing. Lenka Čačková, telefon: 576 130 321, e-mail: lenka@divadelnicentrum.cz

Ing. Enki Hogh, telefon: 576 130 123, e-mail: zlin@divadelnicentrum.cz