Last wish

činoherní anglicko – české divadelní představení, koncipované jako inscenovaná učební pomůcka.

Materiály ke stažení

Náš příběh s názvem „Last wish“ se i přes pesimisticky znějícín ázev bude držet v rovině humoru. Jelikož jsme se

nechali inspirovat příběhem Jana Wericha „Král měl tři syny“, můžeme jen zdůraznit, že se nebude jednat o humor
černý, ale právě naopak.
Poslední přání Pana Kinga totiž připraví jeho potomkům skutečný lingvistický oříšek, se kterým se každý z nich
popasuje podle svých schopností. Čeho se bude týkat, necháme zatím zahalené tajemstvím. Prozradit ale můžeme,
že v našem příběhu navštívíme atraktivní místa, jako je Jednotka intenzivní péče, automobilový závodní okruh a česká
hospoda. Také si zahrajeme na to, jak může být sláva nudná a
nezáživná a bohatství otupující a že jediné, co má skutečnou
cenu a smysl, jsou dobré rodinné vztahy.
Zajímavý příběh, anglický projev s použitím atraktívních
dialektů, variabilní scéna, žánrově různorodá hudba
a pestré herecké kreace považujte za samozřejmé.
Délka představeni je
přibližně 60 minut.

Náš příběh s názvem „Last wish“ se i přes pesimisticky znějícín ázev bude držet v rovině humoru. Jelikož jsme se nechali inspirovat příběhem Jana Wericha „Král měl tři syny“, můžeme jen zdůraznit, že se nebude jednat o humor černý, ale právě naopak. Poslední přání Pana Kinga totiž připraví jeho potomkům skutečný lingvistický oříšek, se kterým se každý z nich popasuje podle svých schopností. Čeho se bude týkat, necháme zatím zahalené tajemstvím.

Délka představeni je přibližně 60 minut.

Více info

Jazyková úroveň je nastavená tak, aby diváci úspěšné zvládli výzvu, kterou divadelní představeni v anglickém jazyce určitě je. Dialogy mezi postavami jsou založené na srozumitelných zápletkách a tomu přiměřeně odpovídá i náročnost anglického jazyka.

Při přípravě scénáře jsme spolupracovali s pedagogy anglického jazyka tak, aby byl vědomostně přiměřený dané věkové skupině. Slangové výrazy a fráze vždy konzultujeme s anglickými lektory.

Po určení ročníků, které půjdou na představení, Vám doporučujeme už neprovádět mezi žáky výběr podle jejich vědomostí. Nejde o to, abyste vzali na představení studenty pouze jazykově zdatné, ale i takové žáky, kterým cizí jazyk chcete přiblížit a pomocí jim překonat případné zábrany. Našim zkušeným profesionálním hercům se doposud vždy podařilo publikum zaujmout a udržet pozornost až do konce.

S dostatečným časovým předstihem dodáváme vyučujícím pracovní materiály ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení, které jsou vypracované podle školních osnov. Pomocí nich se žáci připraví na slovní zásobu a fráze, které je v představení čekají a dají se využít pro získání zpětné vazby a  komunikaci ve vyučovacích hodinách po představení.

Představení maximálně využívá slovní zásobu a fráze, s kterými se studenti mohou setkat v reálném životě.

Představeni je zaměřené především na:

Časy: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future tenses

Jiné: conditional sentences, passive voice, phrasal verbs

 

Materiály ke stažení:

 

Střední škola

3_google-drive-download-button

Základní škola

3_google-drive-download-button

Představení vyřizuje:

Ing. Lenka Čačková, telefon: 576 130 321, e-mail: lenka@divadelnicentrum.cz

Ing. Enki Hogh, telefon: 576 130 123, e-mail: zlin@divadelnicentrum.cz