Jack & Joe

činoherní anglicko – české divadelní představení, koncipované jako inscenovaná učební pomůcka

3_dsc_7460

Rádi bychom Vám představili jednovaječná dvojčata Jacka a Joea v divadelním představení, které je koncipované jako inscenovaná učební pomůcka. Ze zdánlivě neškodné situace vživotě dvou bratrů se před Vašima očima odehraje vtipný příběh nabitý akcí, ve kterém půjde o záchranu života i se všemi peripetiemi, které stím mohou souviset. Velké množství divadelních postav, charakterizujících život v USA, dodává naší divadelní hře dynamiku a nečekané zvraty událostí mladého diváka vtáhnou přímo do děje.

Více info

Jazyková úroveň je nastavená tak, aby diváci úspěšné zvládli výzvu, kterou divadelní představeni v anglickém jazyce určitě je. Dialogy mezi postavami jsou založené na srozumitelných zápletkách a tomu přiměřeně odpovídá i náročnost anglického jazyka.

Při přípravě scénáře jsme spolupracovali s pedagogy anglického jazyka tak, aby byl vědomostně přiměřený dané věkové skupině. Slangové výrazy a fráze vždy konzultujeme s anglickými lektory.

Po určení ročníků, které půjdou na představení, Vám doporučujeme už neprovádět mezi žáky výběr podle jejich vědomostí. Nejde o to, abyste vzali na představení studenty pouze jazykově zdatné, ale i takové žáky, kterým cizí jazyk chcete přiblížit a pomocí jim překonat případné zábrany. Našim zkušeným profesionálním hercům se doposud vždy podařilo publikum zaujmout a udržet pozornost až do konce.

S dostatečným časovým předstihem dodáváme vyučujícím pracovní materiály ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení, které jsou vypracované podle školních osnov. Pomocí nich se žáci připraví na slovní zásobu a fráze, které je v představení čekají a dají se využít pro získání zpětné vazby a  komunikaci ve vyučovacích hodinách po představení.

Představení maximálně využívá slovní zásobu a fráze, s kterými se studenti mohou setkat v reálném životě.

 

Materiály ke stažení

Základní škola:

3_google-drive-download-button

Střední škola:

3_google-drive-download-button


Představeni je zaměřené především na:

Časy: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, future tenses

Jiné: conditional sentences, passive voice, phrasal verbs