Bold Rabbit

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami, inscenovaná jako učební pomůcka pro začátečníky

Putování malého zajíčka světem provází touha poznat nové věci, touha proslavit se a něco opravdu velkého dokázat.Paradoxem pohádky je skutečnost, že zajíček, ačkoli smělý a odvážný, je vlastně anti-hrdinou. Neposlechne otcovu radu, že zajíci mají chodit po takových chodníčcích, po kterých chodí lidé, oklame vránu i psy, vystraší lidi ve městě, okrade zbojníky. První, co si za ukradené peníze koupí, je krásný oblek a nové auto. I navzdory těmto skutečnostem, je zajíček hrdinou pozitivním a především si okamžitě získá dětského diváka.

Naše divadelní nastudování  je ozvláštněné výraznou hudební složkou, v inscenaci jsou veselé písničky, které rámcují a dotváří jednotlivé výstupy.

Díky členění na kratičké epizody přináší divadelní adaptace Smělého zajíčka dětskému divákovi vždy nové podněty a vjemy a je proto vhodná i pro nejmenší diváky.

Edukativnost našeho projektu podtrhuje i netradiční anglicko-české nastudování, kde základní dějové a obsahové informace, názvy postav i části písniček interpretujeme v jednoduché angličtině srozumitelné i začátečníkům, složitější anglické vazby interpretujeme dvojjazyčně a nejnáročnější části děje zůstávají v českém jazyce.

Délka představení je přibližně 55 minut.

Představení je zaměřeno zejména na:
Slovesné časy:
present simple, present continuous, past simple
Předložky: in, to, under, next to, on, for, at, down, up,

Fráze:

What are you thinking about?

I’m very surprised.

I need some advice, my friend.

What are you doing here?

Hold on!

That’s right!

Are you sure?

What do you want to buy?

Let’s run!