A Silly Bear

činoherní anglicko – česká pohádka s písničkami, inscenovaná jako učební pomůcka pro začátečníky

Materiály ke stažení

Jevištní adaptace bulharské pohádky o hloupém medvědovi a chytrém farmáři vychází z jednoduché anekdoty, kde hloupý, hladový medvěd a šikovný farmář spolu každoročně hospodaří a samozřejmě vyhraje ten moudřejší a šikovnější. Naše divadelní nastudování pohádky je ozvláštněné výraznou hudební složkou, v inscenaci jsou veselé anglicko - české písničky, které rámcují jednotlivé výstupy.

3_silly_bear_1

Délka představení je přibližně 55 minut.

Více info

Vzhledem k tomu, že našim zkušeným hercům se velmi úspěšně daří publikum zaujmout a udržet pozornost až do konce, nedoporučujeme vybírat ročníky nebo jednotlivé žáky na základě jazykové zdatnosti, ale spíše s ohledem na to, že jim chceme anglický jazyk přiblížit v atraktivní divadelní formě a pomoci jim překonat případné zábrany. S dostatečným časovým

S dostatečným časovým předstihem dodáváme pracovní materiály ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení, které ocení vyučující i žáci. Cvičení jsou vypracována podle školních osnov. S jejich pomocí si žáci připraví slovní zásobu a fráze, které je v představení čekají.

Cílem představení v anglickém jazyce je atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek.

Materiály ke stažení:

3_google-drive-download-button

 

Představení je zaměřené zejména na:

Přítomné časy (present simple, present continous) Past simple Slovesa – can, make, eat, run, catch, help

Číslovky

Přídavná jména

Jednoduché běžné fráze

 

Představení vyřizuje:

Ing. Lenka Čačková, telefon: 576 130 321, e-mail: lenka@divadelnicentrum.cz

Ing. Enki Hogh, telefon: 576 130 123, e-mail: zlin@divadelnicentrum.cz